Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • सर्व शिक्षा अभियान - भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • सर्व शिक्षा अभियान - answer key 
 • जिल्हा परिषद पुणे भरती 2014 जाहिरात 
 • ‍‍ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग -डाटा ऑपरेटर भरती २०१४ 
 • ‍‍शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कला शिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कार्यशिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – शारीरिक शिक्षण व आरोग्य निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग - अंशकालीन निदेशकपदाच्या सर्वसाधारण सूचना 
 • कृषि विभाग - 2002-03 ते 2013-14 बायोगॅस सयंत्र लाभधारकांची यादी. 
 • राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान भरती सन 2014-गट अभियंता अंतिम निवड यादी  
 • गट /पंचायत अभियंत करारनामा  
 • राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान भरती सन 2014-लिपिक,लेखापाल,सहाय्यक इतर अंतिम निवड यादी  
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.