Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा व जिल्हांतर्गत विस्तापित शिक्षकांचे आदेश  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - जलस्वराज्य प्रकल्प 2 साठी पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - मोबाईल ऍ़पबाबत स्वीस चॅलेंज मेथडद्वारे आवाहन  
 • बदली सुधारित वेळापत्रक 2018  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - रिक्त पदांचा अहवाल 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी 2018  
 • ग्रामपंचायत विभाग - बदली 2018 विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - बदली 2018 ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - बदली 2018 ग्राम सेवक पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - बदली 2018 अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - बदली 2018 अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - बदली 2018 अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - बदली 2018 अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • अर्थ विभाग - बदली 2018 अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - बदली 2018 विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • हातपंप कर्मचारी 2018 जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • बदली वेळापत्रक 2018  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - बदली 2018 विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 आरोग्य सेवक पुरुष पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 औषध निर्माण अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 आरोग्य सेवक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - बदली 2018 आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - बदली 2018 केंद्र प्रमुख पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - जलस्वराज्य प्रकल्प अंतर्गत अभियांत्रिकी तज्ञ व पाणी गुणवत्ता सल्लागार पदाची पात्र/अपात्र यादी  
 • कृषि विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • पंचायत विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • अर्थ विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी जाहिरात  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील उपशिक्षक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील उपशिक्षक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील मुख्याध्यापक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील मुख्याध्यापक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदलीसाठी तालुकानिहाय रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत प्रक्रियेसाठी ठेवावयाची अनिवार्य रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची तालुकानिहाय यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये अवघड क्षेत्रातील महिलांसाठी प्रतिकुल असणाऱ्याशाळांची यादी  
 • DRDA - गट समन्वय पदाची निवड यादी 2018  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA -लिपीक टंकलेखक व तांत्रिक सहाय्यक पदाचे निवड यादी  
 • DRDA - गट समन्वयकांचे पात्र उमेदवारांची यादी  
 • DRDA - लिपीक टंकलेखक व तांत्रिक सहाय्यक पदाचे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यांदी  
 • DRDA - लिपीक टंकलेखक / तांत्रिक सहाय्यक पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी.  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्सक प्रशासन अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - कृषि अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - कंत्राटी पदभरतीसाठी प्राप्त अर्जामधील त्रुट्यांची पुर्तता करणे  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18 शुध्दीपत्रक  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18  
 • शिक्षण विभाग - केंद्रप्रमुख पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - मुख्य आरेखक/आरेखक/कनिष्ठ आरेखक/अनुरेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA - गट समन्वयक पात्र यादी  
 • DRDA - गट समन्वयक अपात्र यादी  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - करार पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - गट समन्वयकाची भरती जाहिरात. 
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018