Zilla Parishad Pune
Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • आरोग्य विभाग - Comunity Health Provider List  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - जाहिर आवाहन - घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कमीत कमी खर्चाचे पर्याय सुचविणेबाबत  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - CA Minimum eligibility criteria and selection marking list  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्तावांची अंतरिम प्रतिक्षासूची  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - 0 ते 100 हे सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणाचे कामासाठी तयार कराचयाचे पॅनलूमध्ये सहभागी होणेसाठी जाहीर आवाहन सन 2018-19  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वकील पॅनलवर विविध न्यायालयासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - National Health Mission भरती जाहिरात  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • पशुसंवर्धन विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • कृषि विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना, दर व फोर्म  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - संनदी लेखापाल नियुक्ती सुचना  
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा व जिल्हांतर्गत विस्तापित शिक्षकांचे आदेश  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - जलस्वराज्य प्रकल्प 2 साठी पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - मोबाईल ऍ़पबाबत स्वीस चॅलेंज मेथडद्वारे आवाहन  
 • हातपंप कर्मचारी 2018 जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी जाहिरात  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018