Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • शिक्षण विभाग - जि.प.प्राथमिक शाळा मराठी माध्यम सुट्ट्या यादी 2014 दुरुस्ती सह  
 • शिक्षण विभाग सन 2010 भरती विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची यादी. 
 • शिक्षण विभाग सरळ सेवा भरती सन 2013 जुन विस्तार अधिकारी शिक्षण यादी. 
 • शिक्षण विभाग सरळ सेवा भरती सन 2013 ऑक्टोबर विस्तार अधिकारी शिक्षण यादी. 
 • कृषि विभाग - विस्तार अधिकारी कृषि सेवा जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - कृषि अधिकारी सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - वि.अ श्रे 2 मुलाखात बाबत  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर जेष्ठता यादी 
 • बाधकाम विभाग -सथापत्य अभियांत्रिाकी सहा निवड/प्रतिक्षा यादी  
 • शिक्षण विभाग -वि.अ.श्रे 2 सुधारित उत्तर सुची  
 • शिक्षण विभाग -वि.अ.श्रे 2 cutoff list  
 • पशुसंवर्धन विभाग- पशुधन पर्यवेक्षक पदाची फेरनिवड यादी व प्रतिक्षा यादी  
 • पशुधन पर्यवेक्षक यादी