Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - मुख्यध्यापक पदाची पदोन्नतीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - दिनांक 8-1-2020 रोजी मुलाखतीद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांनी समुपदेशन प्रक्रियेद्वारे नियुक्ती आदेश घेण्यास उपस्थित राहणे  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामपंचायत 10% भरती दि.01.01.2019 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.  
 • आरोग्य विभाग - योगा इंस्ट्रक्टर Interview.  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदांची अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.  
 • शिक्ण प्राथमिक विभाग - विस्तार अधिकारी श्रेणी 3 पदी पदोन्नती देणेकामी तात्परती सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - प्रस्तावित अनुकंपा नियुक्तीच्या समुपदेशनासाठी उपस्थित राहणेबाबत.  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अपात्र अर्ज  
 • जिल्हा ग्रमीण विकास यंत्रणा - ग्रमीण युवक युवतींसाठी रोजगार मेळावे  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - अनुसुचित जमाती भरती सुचना  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - अनुसुचित जमाती भरती 2019-20 पात्र / अपात्र यादी  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • आरोग्य विभाग - कुष्ठरोग्‍ तज्ञ पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • पंचायत विभाग - ग्राम सेवक पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - केंद्र प्रमुख पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - मुख्यध्यापक पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदाची तात्पुर्ती जेष्ठता यादी 2020  
 • बांधकाम विभाग दक्षिण - कनिष्ठ अभियंता पदाची जेष्ठता यादी 2020  
 • बांधकाम विभाग दक्षिण - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाची जेष्ठता यादी 2020  
 • आरोग्य विभाग - NHM Selection and waiting list  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - CA Recruitment Advertise  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - सुचना (स्वच्छता तज्ञ, गट समन्वयक, समुह समन्वयक)  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - स्वच्छता तज्ञ, गट समन्वयक, समुह समन्वयक पदाची पात्र / अपात्र यादी.  
 • आरोग्य विभाग - Walk In interview for Yoga Instructor  
 • आरोग्य विभाग - Revised Interview Letter  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - अनुसुचित जमाती भरती जाहिरात 2019-20.  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती जाहिरात.  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती application.  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती यादी.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची माहिती  
 • जिल्हा पाणि व स्वच्छत‍ि विभाग - रिक्त पदांची जाहिरात  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती समुपदेशक पात्र / अपात्र यादी  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती पात्र/अपात्र यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - 10% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • पंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचारी तात्पुरती जेष्ठता यादी 2019  
 • पशुसंवर्धन विभाग - जिल्हा परिषद निधी व जिल्हा वार्शिक योजना वैयक्तीक योजनांचे अर्ज  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - योजनांचे प्रचार व प्रसिध्दी करणेसाठी पॅनल तयार करणे.  
 • बांधकाम विभाग - काम वाटप समिती सभा रद्द  
 • सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी जि.प.निधीमधून जनावरांना विविध रोग प्रतिबंधक व इलाजासाठी लस टोचणे, तसेच स्तनदाह निर्मुलन कार्यक्रम या योजनेतून साहित्य पुरवठा करणेबाबत