Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती समुपदेशक पात्र / अपात्र यादी  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती पात्र/अपात्र यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पेसा क्षेत्रातील सेवा जेष्ठतेबाबत पत्र  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पेसा क्षेत्रातील संभाव्य रिक्त व निव्वळ रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - समुपदेशनाबाबत पत्र व यादी क व ड पेसा क्षेत्र  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पेसा क्षेत्रातील अनु. जमाती व्यतिरिक्त असणारे प्रवर्गातील समायो  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पवित्र पोर्टल समुपदेशन सुधारित वेळापत्रक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - समुपदेशनाबाबत सुधारित वेळापत्रक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पवित्र पोर्टलवरील निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना देणेबाबतचे वेळा पत्रक.  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - समुपदेशन वेळापत्रक व जेष्ठता यादया  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - यादी उपशिक्षक सर्व  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - यादी महिला उपशिक्षिका  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - यादी पुरुष उपशिक्षक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - संभाव्य रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - निव्वळ रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पवित्र पोर्टल - शिक्षण सेवक (पद्वीधर) पदाचे नियुक्ती आदेश  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पवित्र पोर्टल - शिक्षण सेवक (उर्दु माध्यम) पदाचे नियुक्ती आदेश  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पवित्र पोर्टल - शिक्षण सेवक पदाचे नियुक्ती आदेश  
 • आरोग्य विभाग - समुदय आरोग्य अधिकारी पदाची तिसरी समउपदेशन फेरी नोटीस व उमेदवार यादी  
 • आरोग्य विभाग - आशा योजनेअंतर्गत गट प्रवर्तक पदभरतीसाठी पात्र अपात्र यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - 10% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दि.01/01/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मावळ पद भरती  
 • आरोग्य विभाग - आाशा योजनेअंतर्गत गट प्रवर्तक पद भरती  
 • आरोग्य विभाग - CHO Final Merit List  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची माहिती  
 • आरोग्य विभाग - जाहिरात यादी 2019  
 • पंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचारी तात्पुरती जेष्ठता यादी 2019  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - उपशिक्षक पदाची निव्वळ व संभाव्य रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - पदवीधर पदाच्या निव्वळ रिक्त व संभाव्य रिक्त पदांची यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - समुपदेशन प्रक्रियेसाठी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - जिल्हा वार्शिक योजना जाहिर निवेदन  
 • पशुसंवर्धन विभाग - जिल्हा परिषद निधी व जिल्हा वार्शिक योजना वैयक्तीक योजनांचे अर्ज  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - CA नियुक्ती 2019 परिशिष्ट - अ  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - CA नियुक्ती 2019  
 • शिक्षण विभाग - भरती जाहिरात 2019  
 • पुणे जिल्हा परिषदेकडील सरळसेवा गट-क पदांची स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदभरती 2019  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - योजनांचे प्रचार व प्रसिध्दी करणेसाठी पॅनल तयार करणे.  
 • बांधकाम विभाग - काम वाटप समिती सभा रद्द  
 • सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी जि.प.निधीमधून जनावरांना विविध रोग प्रतिबंधक व इलाजासाठी लस टोचणे, तसेच स्तनदाह निर्मुलन कार्यक्रम या योजनेतून साहित्य पुरवठा करणेबाबत  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग – विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-3 श्रेणी-2 पदाची 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग – केंद्रप्रमुख पदाची 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग – मुख्याध्यापक पदाची 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग – आशा योजने अंतर्गत गटप्रवर्तक पदभरती शुध्दीपत्रक  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 - तालुका आंबेगाव  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका बारामती  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका भोर  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका दौंड  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका हवेली  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका इंदापूर  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका जुन्न्रर  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका खेड  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका मावळ  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका मुळशी  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका पुरंदर  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका शिरूर  
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 – तालुका वेल्हा  
 • आरोग्य विभाग – आरोग्य केंद्र वर्धिनी योजने अंतर्गत आरोग्य समुदाय अधिकारी पदभरती शुध्दीपत्रक  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग – अवघड / सोपे क्षेत्रातील शाळांची यादी सुधारित  
 • आरोग्य विभाग – आरोग्य केंद्र वर्धिनी योजने अंतर्गत आरोग्य समुदाय अधिकारी पदभरती  
 • आरोग्य विभाग – आशा योजने अंतर्गत गटप्रवर्तक पदभरती  
 • आरोग्य विभाग- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील विविध पदांच्या निवडीची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग – अवघड / सोपे क्षेत्रातील शाळांची यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - पशुसंवर्धन विभागाकडील संवर्गांची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • महिला बालकल्याण विभाग - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग दक्षिण - एम पॅनल गठित उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - अधिक्षक पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - कक्ष अधिकारी पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - लघुटंकलेखक पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची 1/1/2019 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - अध्यक्ष चषक 2018 साठी जिल्हास्तरावरुन तपासलेल्या शाळांचा गुणांकन तक्ता.  
 • आरोग्य विभाग - लसीकरण क्षेत्र संनियंत्रक पदाची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - लघुलेखक/लघुटंकलेखक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • आरोग्य विभाग - आशा योजनांतर्गत गट प्रवर्तक पद भरती  
 • सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - ग्रामीण भागातील महिलांसाठी घरकुल योजना (अनुसुचित जाती व सर्वसाधारण)  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा रुगणालय पद भरती (शुध्दीपत्रक)  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा रुगणालय पद भरती  
 • आरोग्य विभाग - Mid Level Health Provider  
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - कंत्राटह कनिष्ठ अभियंता पद भरती जाहिरात  
 • आरोग्य विभाग - रष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लसीकरण संनियंत्रक पद भरती  
 • कृषि विभाग - DBT योजना सोलार वॉटर हिटर 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षासूची  
 • RGPSA तालुका पेसा समन्वयक पदाची अंतरिम यादी  
 • Anti Tabacco  
 • अर्थ विभाग - सन 2018-19 अर्थसंकल्प व निधी खर्चाबाबतची सद्यस्थिती  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - प्राथमिक शिक्षकांसाठी गुणवंत पुरस्कार 2017-18  
 • शिक्षण माध्यमिक विभाग - माध्यमिक शिक्षकांसाठी गुणवंत पुरस्कार 2017-18  
 • आरोग्य विभाग - Final selection for comunity health provider training 2018  
 • पशुसंवर्धन विभाग - जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - जाहिर आवाहन - घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कमीत कमी खर्चाचे पर्याय सुचविणेबाबत  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - CA Minimum eligibility criteria and selection marking list  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्तावांची अंतरिम प्रतिक्षासूची  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - 0 ते 100 हे सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणाचे कामासाठी तयार कराचयाचे पॅनलूमध्ये सहभागी होणेसाठी जाहीर आवाहन सन 2018-19  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वकील पॅनलवर विविध न्यायालयासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - National Health Mission भरती जाहिरात  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • पशुसंवर्धन विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • कृषि विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना, दर व फोर्म  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - संनदी लेखापाल नियुक्ती सुचना  
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा व जिल्हांतर्गत विस्तापित शिक्षकांचे आदेश  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - जलस्वराज्य प्रकल्प 2 साठी पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - मोबाईल ऍ़पबाबत स्वीस चॅलेंज मेथडद्वारे आवाहन  
 • हातपंप कर्मचारी 2018 जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी जाहिरात  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018